Λιπαντικά, χημικά, πρόσθετα οχημάτων

Λιπαντικά αυτοκινήτου

Εποχιακά προϊόντα αυτοκινήτου

Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου - Προϊόντα καθαρισμού αυτοκινήτου

Προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτου

Λαμπτήρες αυτοκινήτου

Υαλοκαθαριστήρες

Ταχογράφοι

Bassios Lubricants & Chemicals


Αντιπροσωπεύει - Εισάγει - Διανέμει:

  • Προϊόντα του οίκου Warren Distribution USA, με τα ταχέως αναπτυσσόμενα brands MAG1, ACCEL, POLAR (λιπαντικά, χημικά, χημικά πρόσθετα)
  • Προϊόντα του οίκου Klaxcar France (Υαλοκαθαριστήρες,λαμπτήρες οχημάτων, ηλεκτρικά εξαρτήματα & αντ/κα)

Εισάγει - Διανέμει προϊόντα:

  • Synt Italy (προϊόντα περιποίησης, επαγγελματικά προϊόντα καθαρισμού οχημάτων)
  • Armor All USA (προϊόντα περιποίησης οχημάτων)
  • STP USA (χημικά πρόσθετα)
  • Τurtlewax USA (προϊόντα περιποίησης οχημάτων)
  • Car Freshner USA (Αρωματικά χώρου)
  • Borg-Hico (ταχογράφοι οχημάτων)
  • Permatex USA (χημικά)
  • Νο7 USA (προϊόντα περιποίησης οχημάτων)

Superior Chemistry. Superior Performance.